Polityka Prywatności

Firma Usługowo-Handlowa Klima-Mylka Maciej Mylka

NIP: 6991845829, 63-940 Bojanowo, Ul. Brzoskwiniowa 8


Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług strony internetowej klima-mylka.pl.

1. Administratorem danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Firma Usługowo-Handlowa Klima-Mylka Maciej Mylka, z siedzibą w 63-940 Bojanowo, Ul. Brzoskwiniowa 8, NIP: 6991845829.

2. Jakie dane zbieramy?

Podczas korzystania z naszej strony możemy zbierać następujące dane osobowe:

3. Cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

4. Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, a także niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy.

5. Przekazywanie danych

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

6. Prawa Użytkowników

Użytkownicy mają prawo do:

7. Pliki cookie

Nasza strona używa plików cookie, aby poprawić jakość usług. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może zarządzać plikami cookie poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

8. Zabezpieczenia danych

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub uszkodzeniem. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

9. Zmiany Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na tej stronie i wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.

10. Kontakt

W razie pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [adres e-mail] lub telefonicznie: [numer telefonu].


Zapewniamy, że przetwarzamy dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z najwyższą starannością, aby chronić ich prywatność i bezpieczeństwo.

E-mail: biuro@klima-mylka.pl

Telefon: 721 007 999

Adres: Ul. Brzoskwiniowa 8, 63-940 Bojanowo

NIP: 6991845829